Miljömärkt

Vi strävar alltid efter att erbjuda produkter som på olika sätt minimerar miljöpåverkan och resursförbrukning så långt det är möjligt. I vårt breda sortiment finns därför många produkter som på olika sätt bidrar till att minska belastningen på miljön.

Du kan även ta reda på om olika material som plaster, bio- och returmaterial i vår Materialguide >>

Vill du veta mer om hur vi arbetar för miljö och hållbarhet - besök Miljö och kvalitet

Hygien och städ

Hygien Och Staed

Produkter märkta med symboler som Bra Miljöval, EU Ecolabel, Svanen, energiklasser med flera. 

Miljömärkta produkter - hygien och städ >>

Kläder och skyddsutrustning

Kläder Och Skydd

Produkter märkta med symboler som exempelvis OEKO-TEX, Fairtrade Cotton eller CO² Neutral.

Miljömärkta produkter - kläder och skyddsutrustning >>

Emballage och kontor

Emballage

Produkter märkta med EU Ecolabel, Recycling eller Svanen. 

Miljömärkta produkter - emballage och kontor >>

Dukning och servering

Duka Servera

Produkter tillverkade av exempelvis sockerrör/bagasse eller som är märkta med symboler som EU Ecolabel, OK Compost, Recycling, Svanen eller Rainforest Alliance.

Miljömärkta produkter - dukning och servering >>

Förklaringar miljösymboler

Svanen
Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning. Produkterna måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år.

Läs mer på www.svanen.se

 

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar.
EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.
Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. Kontrollerna utförs av de myndigheter som EU-medlemsstaterna utsett.

Läs mer på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 

Bra Miljöval

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke. Kraven är hårdare än för Svanen och EU-blomman och handlar förutom att få bort gifter i tillverkningen även om att minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara energikällor.

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

 

Okcompost

OK compost - Industriell kompostering

OK compost-etiketten indikerar att produkten är lämpad för industriell kompostering och uppfyller de stränga kraven i den europeiska standarden EN 13432.

 

Bagasse (sockerrör)

Produkter av Bagasse är gjorda av de fibrer som återstår efter att man har krossat sockerrören för att utvinna sockerrör.  Det är en restprodukt direkt från naturen. Bagasse är vattentåligt upp till 100 grader - utan läckage. 

Se vårt sortiment av: Bagasse >>

 

Returpilar

Returpilar

Produkter märkta med returpilar visar att materialet är återvinningsbart.

 

Der Blau Engel

Der Blaue Engel

Blå ängeln är ett officiellt tyskt miljömärke som sedan 1978 har satt standarder för miljövänliga produkter och tjänster. En oberoende instans tilldelar symbolen till miljövänliga produkter enligt fastställda kriterier.

Läs mer på www.blauer-engel.de/en

 

Procurator Environmental Choice

Procurator - Good Choice

Vår egen symbol för att visa vad vi tycker är ett bra val för miljön. Bedömningen bygger på information om produkten från leverantörer och producenter som vi granskar utifrån noggranna kriterier. Symbolen är vår vägvisare från oss till dig, för miljöns skull.

 

 

Oekotex

Oekotex

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker och mycket mer)

Läs mer på www.oeko-tex.com/se/

 

 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Organisationen grundades 1987 och arbetar inom skogsbruk, jordbruk, klimat och turism.

Läs mer på www.rainforest-alliance.org/sv

 

Energy Class

Energimärkning 

Energimärkning visar hur pass energikrävande en vara är. Det finns en obligatorisk energimärkning som omfattar allt fler hushållsapparater. Energieffektiviteten visas med pilar från rött till grönt och med bokstäver A-G där A är lägst energiförbrukning och G är högst. Idag är det Statens Energimyndighet, STEM, som ansvarar för att energimärkningen efterföljs.

Läs mer på www.energimyndigheten.se

 

Energy Star

Energy Star

Energy Star är en frivillig miljöstandard som anger för konsumenterna att produkterna uppfyller vissa normer när det gäller energieffektivitet. År 2001 undertecknade EU ett avtal med US EPA för att introducera Energy Star i Europa. Märkningen vägleder konsumenterna till energieffektiva produkter, vilket sparar energi – lägre elkostnader.

Läs mer på www.energystar.gov/

 

Fairtrade

Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer på www.fairtrade.se

 

Krav

KRAV

Krav är det svenska miljömärket för mat. Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer på www.krav.se