Declaration of Conformity documents

Documents of Conformity och User instructions för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425.

KBM Professional Declaration of Conformity & User Instructions

Worksafe Declaration of Conformity & User Instructions

Supplier Declaration of Conformity & User Instructions

Fakta om PPE-fördningen (EU) 2016/425