Hjärt- och lungräddning (HLR)

Hjärtstopp drabbar drygt 20 personer varje dag i Sverige. Chanserna för att  överleva ökar om någon i omgivningen kan HLR, hjärt- och lungräddning. Procurator Academy™ erbjuder företag utbildning i HLR.

Kursen kan genomföras av alla som arbetar där det rör sig mycket människor som exempelvis inom industri, kontor och butik.

Utbildningen görs enligt *L-ABCDE-systemet vilket innebär att snabbt kunna stabilisera ett akut läge hos en människa genom kontroll av bland annat luftvägar, cirkulation och medvetandegrad. I kursen ingår också att lära sig hur man hanterar en hjärtstartare. 

* L-ABCDE-systemet kallas en minnesregel för hur man ska undersöka en människas tillstånd i akuta lägen:

L - Livsfarligt läge 

A - Airway (Kontrollera att fri luftväg finns)

B - Breathing (Kontrollera så andning fungerar)

C - Cirkulation (Undersök att blodcirkulation fungerar och om blödning finns)

D - Disability (Observera medvetandegrad)

E - Expose (Gör en helkroppsundersökning)