Fallskydd - utbildning

Fallskydd _utbildning _Procurator

Du som jobbar på hög höjd, har du gått utbildning i fallskydd? 

Många skador i arbetslivet är relaterade till fallolyckor. De flesta hade kunnat undvikas med rätt kunskap om hur man förebygger risker och minimerar konsekvenser vid ett fall. Tyvärr brister såväl kunskap som skyddsutrustning på många arbetsplatser.

Lagen säger att när det finns risk för skada genom fall, skall åtgärder för att skydda personer vidtas. Procurator Academy hjälper dig med både rätt utbildning inom fallskydd och rätt fallskyddsutrustning.

Anmälan

Utbildningskoordinator Academy
Linda Gillsin
Telefon: 010-60 40 079

Epost: academy.se@procurator.com

 

Medlemskap och ackrediteringar

NSA

Procurator är medlem i NSA - Nordic Safety Association Vi följer Branschkansliets riktlinjer för fallskyddsutbildningar.

Id06ackrediterad

Procurator är ett ackrediterat företag hos ID06.