Andningsskydd - utbildning

Andningsskydd Utbildningar

Lär dig grunderna med andningsskydd. Vår kurs om andningsskydd är certifierad av Nordic SafetyAssociation (NSA) (före detta BPS). Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med andningsskydd i någon form.

I kursen om andningsskydd får du en genomgång i bland annat lagstiftning kring andningsskydd, risker på arbetsplatser, åtgärder och exponering samt andningsskyddsprogram.

Du får även genomgång av andningsskydd från partikelfilter upp till andningsapparat och flyktutrustning.

 

Företagets utbyte av utbildningen

Arbetsgivaren tillgodoser sin personal med utbildning och kunskap om andningsskydd, Certifierad av NSA (Nordic SafetyAssosiation). 

Du får kännedom om:

  • AFS 2001:3, Användning av PPE.
  • AFS 2015:7, Hygieniska Gränsvärden.
  • AFS 2014:43, Kemiska Arbetsmiljörisker.
  • EN 529:2005, Andningsskydd –Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll.
  • EN 12021, Andningsskydd –Komprimerad luft för andningsapparater.
  • Riskbedömning

Kursintyg fås efter genomförd utbildning.

 

Förkunskaper: Inga.

Nivå: Grundläggande.

Examinationsform: Ingen

Max 8 deltagare per kurstillfälle.

Läromedel: PowerPoint/utbildningshäfte.

Utbildningsspråk: Svenska

Undervisningstid: Ca 3 timmar teori med förevisning av olika andningsskyddstyper.


Utbildningen genomförs på plats hos kund eller på någon av våra utbildningsplatser.

Pdf _icon

Ladda ned infon om utbildningen >>