Serviceverkstad/Teknikcenter

Avancerade gasinstrument, kemskyddsdräkter, andningsutrustning och fallskydd kräver regelbundet underhåll och besiktning för att full funktion ska garanteras. Vi har lång erfarenhet och de certifieringar som krävs för service och underhåll.

Behöver du hjälp med kontroll eller besiktning av personlig skyddsutrustning? Ta kontakt med Procurator Teknisk service!

Vår tekniska service-avdelning arbetar mot dig som är kund inom industri, myndigheter och verksamheter som räddningstjänst och ambulansverksamhet. Gemensamt för dem är att tekniskt och kemiskt skydd används och det är där vi kommer in i bilden.

– Eftersom vi säljer de här produkterna är det en självklarhet att vi erbjuder våra kunder en fungerande eftermarknad i form av besiktningar, kalibreringar och reparationer.

I de flesta fall krävs det att utrustningen ska ses över regelbundet och då erbjuder vi även servicekontrakt, där vi hjälper kunden med att se till att deras utrustning blir servad och besiktigad i rätt tid.

Teknikcenter 01

Bo Larsson testar masker.

Detta underlättar för våra kunder och garanterar att produkterna fungerar som de ska, förklarar servicetekniker Bo Larsson på Procurators serviceavdelning i Malmö.

Han nämner AstraZeneca som ett exempel på en kund som vi har ett regelbundet samarbete med. Det 40- tal kemskyddsdräkter som används inom deras verksamhet genomgår noggranna kontroller hos Procurator varje år.

– Vi genomlyser dräkterna, gör täthetstester och går igenom dem för att säkerställa att allt fungerar.

Det finns också ett antal montörer som även utför montering av fasta fallskyddssystem. Merparten av service- och reparationsjobb utförs på den egna serviceavdelningen.


– Vi har även ett ”testrum” där vi ger kunderna ytterligare service inom området kemidräkter. 

– Eftersom vi har kunder över hela Sverige erbjuder vi även extern service på plats ute hos kunden.

Det går också att kontakta oss via någon av våra butiker för service.

Vår målsättning  är att kunder inom bland annat räddningstjänsten, försvaret och tyngre industri ska klara sig med en leverantör för de produkter som rör allt från fallskydd och gasdetektorer till kemskydd, andningsapparater, IR-kameror och liknande.

 

Icon