Fakta - Huvudskydd

Procurator

I huvudet finns de flesta av våra sinnesorgan samt vår hjärna. Här finns inget som är överflödigt – vi är beroende av allt. Därför är det otroligt viktigt att skydda huvudet med en skyddshjälm eller klätterhjälm.

En skyddshjälm väger ofta mellan 300–400 gram. Din familj lägger stor vikt vid att du bär den.

Fakta om skyddshjälmar

1. 
– En skyddshjälm har en förväntad livslängd på max fem år och bör därför bytas ut efter denna period. Vissa typer av klätterhjälmar har en livslängd på upp till 10 år.

– Används hjälmen utomhus där den utsätts för solens UV-strålar, eller i andra utsatta områden, försämras skyddsegenskaperna mycket snabbare. Då bör man byta ut hjälmen inom tre år. (Gäller ej alla typer av klätterhjälmar.) När det gäller fluorescerande hjälmar ska dessa bytas efter ett år.

– Hjälmarnas livslängd framgår av respektive tillverkares bruksanvisning.

– Kom ihåg att om en hjälm har utsatts för kraftigt tryck, slag eller fall från högre höjd skall den bytas omgående, även om det inte finns några synliga skador. En skadad hjälm ger aldrig tillräckligt skydd.

– Skyddshjälmens inredning (exempelvis svettband) ska justeras så att den passar användaren. Med eller utan hakrem ska den sitta fast på huvudet när du rör dig. Sitter hjälmen korrekt uppnås optimalt skydd. 

– När det gäller skyddshjälmar skall man vara uppmärksam på att avståndet mellan huvudets toppunkt och hjälmskalets insida är minimum 25 mm och max 50 mm. Det ger ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan hjälmskal och huvud.

– Hakremmen på en skyddshjälm certifierad enl EN 397 ska utlösas vid > 25 daN (ca 25 kg) och för en klätterhjälm certifierad enl EN 12492 < 50 daN (ca 50 kg).

Detta för att om du faller vid bergsklättring kan stenar komma fallande efter och bäraren kan utsättas för flera slag pendelrörelsen som ofta uppstår vid fall. Då är det bra om hjälmen sitter kvar på huvudet.

För skyddshjälmar finns det lägen då bäraren måste kunna dra bort huvudet vid till exempel risken att klämmas fast.

2.
Industrihjälmar med hög skyddsförmåga godkända enligt EN 14052:

- Industrihjälmar med hög skyddsförmåga erbjuder större skydd mot fallande föremål, skydd mot slag från sidan och skydd mot penetration av en plattare föremål.

Det innehåller också ett rotationstestsystem för att säkerställa att hjälmen förblir på bärarens huvud.

Hjälmen har samma flambeständiga egenskaper och erbjuder samma frivilliga skydd mot andra risker med undantag av sido styvhet (LD) som på vanliga skyddshjälmar godkända enl EN 397.

EN standarder för huvudskydd

EN 397:2012 – Industrihjälmar (Vanliga skyddshjälmar, ambulanshjälmar räddningshjälmar och befälshjälmar.)

EN 443:2008 – Skyddshjälmar för brandmän vid släckning i byggnader och andra konstruktioner

EN 812:2012 - Stötskyddsmössor och stötskyddskepsar

EN 12492:2012 – Klätterhjälmar

EN 14052:2012 – Industrihjälmar med hög skyddsförmåga

EN 16471:2014 – Skyddshjälmar för brandmän vid skogsbrandsbekämpning

EN 16473:2014 – Skyddshjälmar för brandmän vid räddningstjänst

EN 50365:2002 – Elektriskt isolerade hjälmar för användning i lågspänningsanläggningar

 

Icon

 

Vanliga skyddshjälmar är godkända enligt EN 397

Utöver att uppfylla standardens minimikrav kan hjälmen ha följande tilläggsgodkännande:
– Mycket låga temperaturer -20°C eller -30°C.

– Mycket höga temperaturer +150°C.

– Motstår deformering från sidan LD.

– Stänk av smält metall MM.

– Elektrisk isolering (440 VAC).

– Elektrisk isolering EN 50365 (1 000 VAC).

Många inbyggda visir i hjälmar ska inte förväxlas med visir för hjälmmontering: Kontakta oss så guidar vi dig rätt. De flesta inbyggda visir skyddar bara ögonen och inte själva ansiktet.

Icon

 

Klätterhjälmar är godkända enligt EN 12492

En hjälm certifierad enligt EN 12492 är konstruerad för att hjälmen alltid ska sitta kvar på bärarens huvud genom att bland annat kraften som krävs för att hakbandet ska lösas ut är väsentligt högre än för en hjälm certifierad enligt EN 397.

Detta kan medföra att under olyckliga omständigheter kan hjälmens hakband strypa användaren. Eftersom standarden är framtagen för bergsklättring är tanken om ett fall sker att hjälmen alltid ska sitta kvar på bäraren för att skydda mot t.ex. fallande stenar.

 

Icon

 

 

Skyddshjälmar för skogsbrandsbekämpning är godkända enligt EN 16471

Syftet med denna europeiska standard är att tillhandahålla minimikrav på prestanda för hjälmar avsedda att användas under längre perioder vid brandbekämpning och tillhörande aktiviteter.

Skogsbrandsbekämpning innebär huvudsakligen arbete i sommartemperaturer, i många timmar under vilka brandmannen kan utveckla höga halter av metabolisk värme.

Följaktligen ska skyddshjälmen vara bekväm, lätt och i proportion till de risker som brandbekämparen kan utsättas för, för att vara effektiv utan att införa värmespänning på bäraren.

Denna europeiska standard omfattar inte hjälmar för användning i situationer där hjälmar som överensstämmer med EN 443 är mer lämpliga.

 

Icon

 

Skyddshjälmar för räddningstjänst är godkända enligt EN 16473

Syftet med denna europeiska standard är att ge minimikrav för hjälmar avsedda att användas för tekniska räddningsoperationer och tillhörande verksamhet för brandmän, räddnings- och sjukvårdspersonal.

Följaktligen ska skyddshjälmen vara bekväm, lätt och i proportion till de risker som räddningspersonalen kan utsättas för, för att vara effektiv.

 

Icon

 

Stötskyddsmössor och stötskyddskepsar är godkända enligt EN 812

En stötskyddsmössa och stötskyddskeps är inte en skyddshjälm, men är, som det framgår av EN 812, beräknat att skydda mot slag från stationära objekt och inte mot fallande föremål eller föremål i rörelse.