Standarder för skyddskläder

Standarder _skyddsklader

Europeiska krav på skydd i arbetskläder

Skyddskläder utformas enligt europeiskt fastställda EN-standarder. Standarderna har tagits fram för att ge höjd kvalitet och säkerhet för dig som bärare av produkten i ditt arbete. De är en förlängning av den Europeiska lagstiftningen för personlig skyddsutrustning.

Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

Den som arbetar där det finns risk för ljusbågar, exempelvis inom svetsyrken, ska bära skyddskläder som skyddar mot ljusbågar för att eliminiera risk för brand och brännskador på huden.

EN 61482-1-1 / IEC 61482-1-1 Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 1-1: Provning

EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2 Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 1-2: Provning

IEC 61482-2 - Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 2: krav