Jobb och student

Jobb Student

Lediga tjänster annonserar vi ut via rekryteringsverktyget Recruto eller i samarbete med rekryteringsbyråer. 

 

Varför söka sig till Procurator?  

 

- Vår affärsidé: alla jobbar vi med samma mål

Procurator ska med kompetens, engagemang och hög precision, erbjuda flexibla och kundanpassade lösningar av varor och tjänster, som bättre än våra konkurrenter möter våra kunders behov. Kompetens och engagemang är därför personliga egenskaper som vi värderar högt hos våra medarbetare.

Allt vi gör pekar på ett och samma mål oavsett var i företaget vi arbetar - mot en nöjd kund. Det är ett enkelt och konkret mål, men vägen dit ställer krav på sunda värderingar och omdömesgillt agerande - internt och externt.

 

- Trivsel

Goda anställningsförhållanden, kollektivavtal samt ordning och reda bidrar till att det är tryggt och trivsamt att vara anställd hos oss. Samtidigt ställs höga krav på att vi uppnår vårt mål - nöjda kunder.

 

- Utbildning

Nyanställda får en gedigen introduktion i företagets mål, värderingar och produkterbjudande.

Vi lägger stora resurser på kompetensförsörjning och utbildning för att ge våra medarbetare en trygg grund att stå på i sin yrkesutövning. 

 

- Policys & rutiner

Arbetet på Procurator styrs av ett kvalitetstänkande som finns beskrivet i en upprättad Kvalitetspolicy. Alla medarbetare har ansvar för och ska aktivt och oavbrutet analysera kunders behov och krav, för att ständigt förbättra verksamheten och relation till kund både nu och i framtiden.

En Policy kring muta och bestickning syftar till att hindra att otillbörliga förmåner används för att försöka styra beslut.

 

- Vårt CSR-arbete

Vårt miljöarbete ska bedrivas integrerat i verksamheten, vilket finns beskrivet i Procurators Miljöpolicy. Genom ständiga förbättringar av vårt miljöarbete, samt genom att arbeta förebyggande tar vi ansvar för en miljöanpassad samhällsutveckling. Genom att ha en god kunskap om hur miljöfrågor påverkar våra kunder och leverantörer kan vi öka mervärdet i våra tjänster och därmed stärka vår konkurrenskraft.

En Skydds- och säkerhetspolicy styr arbetet för att skapa en riskfri och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vår Policy och rutin för skadligt bruk hjälper chefer och medarbetare att tidigt agera och medverka till rehabilitering.

Ett par policys rör direkt våra leverantörer och samarbetspartners, i första hand vår "Code of conduct", vilken tydligt beskriver våra villkor för samarbete. I detta dokument ligger fokus på de krav vi ställer på en etiskt korrekt hantering av anställd personal.

Företaget, tillsammans med medarbetarna, stödjer SOS-barnbyar med bidrag till barnbyverksamheten i Centralafrikanska Republiken.

 

 

Icon